93 105 09 94    Mail:

REIKI

Harmonitza i equilibra la teva energia vital amb el resultat d´un relaxament profund que

t´ajuda en els problemes i maldecaps quotidians.  

 

reiki