93 105 09 94    Mail:

Mandales

La confecció d´un mandala ens concentra totalment amb el nostre interior, el disseny i la decoració surten des de el més íntim de la creativitat de la persona. En la confecció d´un mandala s´acompanya d´una interpretació per donar sentit i fer aflorar les coses

que el nostre subconscient ens té amagades.

mandalas